Persondatapolitik for Ølstykke Fotoklub
Ølstykke Fotoklub er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du
som medlem eller gæst gør brug af Ølstykke Fotoklub, og de services der tilbydes., Det tilstræbes,
at du kan føle dig tryg ved Ølstykke Fotoklubs behandling af dine personoplysninger. Ølstykke
Fotoklub behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende
lovgivning. Afgivelse af oplysninger til Ølstykke Fotoklub deles ikke med andre databehandler.

1. Hvornår indsamler og anvender Ølstykke Fotoklub dine personoplysninger
Ølstykke Fotoklub indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:
1. Når du indmelder dig som medlem af Ølstykke Fotoklub eller udøver medlemsaktiviteter.
2. Når du tilmelder dig som medlem af Ølstykke Fotoklub eller ønsker at gøre brug af Ølstykke
Fotoklub skal du acceptere, at vi indsamler almene personoplysninger: Navn, adresse, mailadresse
og telefonnummer.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at
kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til- og
frameldinger til aktiviteter og arrangementer.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for
eksempel ved udfyldelse af indmeldelsesblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en
aftale relateret til Ølstykke Fotoklub.

2. Hvornår videregiver Ølstykke Fotoklub dine personoplysninger
Ølstykke Fotoklub videregiver ikke nogen af dine personoplysninger, medmindre det er påkrævet
af en domsafgørelse eller gældende lovgivning.
Videregivelsen vil dog kunne ske i form af Ølstykke fotoklubs medlemsliste, som udsendes
elektronisk til aktive medlemmer

3. Hvordan beskytter Ølstykke Fotoklub dine personoplysninger
Ølstykke Fotoklubs kasserer opretholder en medlemsliste over aktive medlemmer. Listen vil
cirkulere mellem medlemmerne. Listen indeholder de almene personoplysninger, som beskrevet i
afsnit 1. Som medlem forpligter man sig til at håndtere medlemslisten ansvarligt og ikke
distribuere oplysningerne til uvedkommende.
Alle oplysninger om et medlem slettes ved udmeldelse og der udsendes en revideret liste til aktive
medlemmer med påbud om at destruere den tidligere medlemsliste. Ølstykke Fotoklub
sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

4. Hvilke rettigheder har du
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Ølstykke Fotoklub behandler om dig, kan du rette
henvendelse til formanden; kontaktinformationerne kan findes på Ølstykke Fotoklubs
hjemmeside.
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Ølstykke Fotoklub behandler om dig. Hvis det
viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Ølstykke
Fotoklub om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre
indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne
forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab af Ølstykke Fotoklub er betinget af, at du
afgiver og opdaterer de i Ølstykke Fotoklubs indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er
nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode
om, at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald kan Ølstykke Fotoklub ikke
tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

5. Hvor længe opbevarer Ølstykke dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse
Hos Ølstykke Fotoklub gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne
levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et
berettiget formål såsom administration af dit medlemskab af Ølstykke Fotoklub, eller i så lang tid
som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig (Klubbens valgte
kasserer) og databehandler (Ølstykke Fotoklub) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at
opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.
Som udgangspunkt slettes alle personoplysninger ved udmeldelse.
6. Hvad sker der, når Ølstykke Fotoklub ændre denne persondatapolitik
Ølstykke Fotoklub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer
dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre overholdelse af gældende lovgivning.
Dette medfører, at Ølstykke Fotoklub løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I
tilfælde af væsentlige ændringer giver Ølstykke Fotoklub medlemmerne besked via e-mail. Den til
enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan ses på klubbens hjemmeside.

7. Henvendelser og spørgsmål
Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores
persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig. Henvendelse
skal ske ved e-mail til klubbens formand. Mailadressen findes på klubbens hjemmeside.

Ølstykke fotoklub

Version 2.0 af 1.8.2018