Print denne side Print denne side

Dommervejledninger fra RN-kursus.

Intern dommervejledning/ -skema


Konkurrencer i Ølstykke Fotoklub

Alle indleverede billeder til konkurrencer får altid 5 point (for initiativet).

Intern konkurrence

Finder sted ca. hver måned i løbet af sæsonen. Tidspunkt fremgår af programmet.

Et af klubbens medlemmer er dommer (forskellige fra gang til gang) og meddeler et emne ved konkurrencens start.

Billeder afleveres i formatet A4, opklæbet på stift papir, ikke i passepartout.

BILLEDET SKAL VÆRE TAGET I TIDEN MELLEM FRIGIVELSE AF EMNE OG AFLEVERINGSDATOEN.

Der må afleveres 1 billede pr. deltager.

Inden bedømmelsen (allersenest dagen før) sendes et digitalt billede til billedsekretær (JPG format inkl. EXIF data).

Dommeren har ca. 1 uge til bedømmelse.

Inden dommeren afgiver sin bedømmelse, sættes billederne op til en hurtig, hemmelig bedømmelse af klubmedlemmerne.

Pointgivning

De 3 bedst placerede billeder hos dommer får hver henholdsvis 15, 10 og 5 point, og de 2 bedst placerede hos klubmedlemmerne får hver henholdsvis 10 og 5 point, ved stemmelighed skal alle have 10 og 5 point.

Dommeren får selv 10 point for sin indsats.

Næstsidste interne (oktober) – frit emne, stort format men max. 30 cm x 42 cm, aflevering maks. 2 billeder. Billedet skal være taget i sæsonens år. Ekstern dommer.

Årets sidste interne konkurrence (november) er et billed-/lyd show

Regler:

  • Frit emne inkl. musik
  • Maks. varighed er 5 min.
  • Antal billeder fra 1 til —–
  • 2 til 3 (4) kan arbejde sammen
  • Der kommer ekstern dommer, og der gives dobbelt point ved denne konkurrence.

Supplement til intern konkurrence

Vinder nr. 1’s billede valgt af den interne dommer i løbet af de interne konkurrencer i foråret lægges i en pulje.

Vinder nr. 1’s billede valgt ved medlemsafstemning af ovenstående konkurrencer lægges i samme pulje.

Et valgfrit billede, som de øvrige deltagere i de interne konkurrencer har deltaget med, lægges også i samme pulje.

Husk at gemme dit papirbillede fra disse konkurrencer til brug ved den afsluttende pulje.

Puljen bedømmes af en ekstern dommer.

Bedømmelsen afholdes den næstsidste klubaften inden sommerferien.

Konkurrencen indgår i vores Konkurrence om Årets Fotograf.

Pointgivning:

1. plads 15 point  –  2. plads 10 point  –  3. plads 5 point.


Internt Fotorally (hvis det afholdes)

Konkurrencen lægges om aftenen i begyndelsen af september og foregår på tid. Sted vælges af de interne dommere. Der gives 3 emner med ca. ½ time til hvert emne. Der afleveres 1 billede for hvert emne i digitalt format (JPG inkl. EXIF data). Point som ved de øvrige interne konkurrencer.


Region Nord

Her er 4 konkurrencer: Papir 1, Papir 2, Serier og Digital.

Papirbilleder afleveres i formatet maks. 30 cm x 42 cm, behøver ikke at være i passepartout, men skal været opklæbet på stift karton, der må maks. afleveres 2 billeder.

Digitale billeder afleveres i format angivet på Region Nords hjemmeside (JPG-format – maks. 3840 pixels i bredden og  2160 pixels i højden – også her maks. 2 billeder)

Alle billeder uploades på Region Nords hjemmeside i ovenstående format. RN sender en bekræftelse og til papirbillederne Husk at udskrive mærkater til at sætte bag på billederne i nederste højre hjørne.

Link til Region Nords hjemmeside omkring konkurrencer: Region Nord Foto (rnfotokonkurrence.dk)

Placering som nr. 1 giver 40 point. Herefter fratrækkes 2 point ned til en 10. placering, som således giver 22 point. En antagelse (fra nr. 11 og til nr. 40) giver 15 point.


Frederikssund Fotoklub og Halsnæs Fotoklub

Der er 1 konkurrence pr. år med Frederikssund Fotoklub. Reglerne er de samme som hos Region Nord vedr. papirbilleder. Tidspunkt og evt. emne vil fremgå af klubprogram.

Der er etableret samarbejde med Halsnæs Fotoklub, men kun med en fotoduel p.t. Der udvælges 31 billeder blandt klubbens medlemmer til deltagelse i fotoduellen.


Sommerens billede (uden for konkurrence i sæsonen)

Hvert medlem opfordres til at komme med 1-3 billeder taget i perioden fra sommerferiens begyndelse til start igen i august. Man fortæller så de øvrige klubmedlemmer om billederne og deres historie. Kan medbringes evt. som papirbilleder eller på en USB nøgle.


Løbende justeringer vil forekomme, så hold dig underrettet via hjemmesiden.

Opdateret af Webmaster 16. november 2022.